18-19 травня 2022 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «В ПОДОЛАННІ СОЦІАЛЬНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ: ЄВРОПА РАЗОМ З УКРАЇНОЮ»

Українська асоціація дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE)
Факультет педагогічних наук DISFOR – Університет Генуї (Італія)
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київський національний університет культури і мистецтв
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”

18-19 травня 2022 року, м. Київ.

відбулася міжнародна науково-практична конференція

«В ПОДОЛАННІ СОЦІАЛЬНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ: ЄВРОПА РАЗОМ З УКРАЇНОЮ»

для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів, представників професійних спільнот та громадянського суспільства

Конференція проводиться в рамках імплементації проєкту напряму Жана Монне  – Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES)620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR. Також в конференції та воркшопі відбувається підтримка сталості проєкту напряму Жана Монне Проєкт Жана Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого ровзитку» Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development» (EVDISD)  620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT за підтримки Національного Еразмус+ Офісу в Україні

На конференції обговорювалися кращі європейські практики в подоланні соціальних та культурних викликів cучасної геополітичної кризи. Зокрема, розглянуті питання інклюзивної освіти, міжкультурної компетентності та резільєнтності, університетів третього віку, розробки та впровадження соціальних інновацій в освіті та соціумі, актуальної проблематики соціокультурної сфери в умовах війни в Україні та геополітичної кризи в світі.

18 травня

19 травня