МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ» м. Київ, 12 травня 2022 року

Українська асоціація дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE)
Факультет педагогічних наук DISFOR – Університет Генуї (Італія)
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”

МАТЕРІАЛИ

Міжнародної науково-практичної конференції

«ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ»

Завантажити

для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів, представників професійних спільнот та громадянського суспільства

м. Київ,  12 травня 2022 року

Конференція проводиться в рамках імплементації проєкту напряму Жана Монне  – Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES)620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR. Також в конференції та воркшопі відбувається підтримка сталості проєкту напряму Жана Монне Проєкт Жана Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого ровзитку» Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development» (EVDISD)  620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT за підтримки Національного Еразмус+ Офісу в Україні

Матеріали публікуються в авторський редакції. Організатори не несуть відповідальності за достовірність наданої інформації та можуть не поділяти думку авторів.

Захід проводився за підтримки Європейської Комісії. Виступи (публікації) відображають точку зору лише авторів і Комісія не може відповідати за будь- яке використання інформації, яка тут міститься.

The European Commission’s support for the production of this event (publication) does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.