Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Українська освіта: аксіологія європейського вибору» м. Київ, 21–22 жовтня 2021 року

Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції
«Українська освіта: аксіологія європейського вибору»
для студентів, здобувачів, молодих учених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів,
представників громадянського суспільства
м. Київ, 21–22 жовтня 2021 року