ПРОГРАМА міжнародного круглого столу «ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ІНКЛЮЗІЇ ТА РІЗНОМАНІТТЯ В ОСВІТІ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ»

Українська асоціація дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE)
Університет Генуї (Італія)
Інститут вищої освіти НАПН України
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний університет біокористування та природних ресурсів
Мелітопольский державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького
Сумський національний аграрний університет

ПРОГРАМА

міжнародного круглого столу

«ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ІНКЛЮЗІЇ ТА РІЗНОМАНІТТЯ В ОСВІТІ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ»

для студентів, здобувачів, викладачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників

м. Київ, Україна, м. Генуя, Італія

15 травня 2021 року

Круглий стіл проводився з нагоди святкування Дня Європи  в рамках імплементації проєкту напряму Жана Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» Erasmus+ Jean Monnet ProjectEuropean Values of Diversity and Inclusion for Sustainable Development” (EVDISD)  620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT та у співпраці із проєктом- Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» “SocialandCulturalAspectsofEuropeanStudies”(SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-UAEPPJMOCHAIR.

Впровадження європейських цінностей в освітній простір, підвищення якості освіти, зокрема, вищої освіти є надзвичайно актуальним та важливим питанням. Якісна освіта є однією із ключових цілей сталого розвитку. Круглий стіл проводився як підсумовуючий, просвітницький захід по результатам навчального візиту команди проєктів Жана Монне в Університет Генуї (Італія). Була проведена дискусія з важливих питань покращення вищої освіти в Україні, можливості застосування кращих європейських практик різноманіття та інклюзії.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ