МАТЕРІАЛИ Міжнародного круглого столу «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ: ПАРТНЕРСТВО, СТРАТЕГІЇ, МЕТОДИКИ (УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР)»

МАТЕРІАЛИ
Міжнародного круглого столу
«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ:
ПАРТНЕРСТВО, СТРАТЕГІЇ, МЕТОДИКИ
(УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР)»
для студентів, здобувачів, викладачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів,
дослідників
м. Київ, м. Кам’янець-Подільський
04 березня 2021 року

Завантажити


Круглий стіл проводиться в рамках імплементації проєкту напряму Жана
Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку»
Erasmus+ Jean Monnet Project “European Values of Diversity and Inclusion for
Sustainable Development” (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMOPROJECT
та у співпраці із проєктом- Кафедра Жана Монне «Соціальні та
культурні аспекти Європейських Студій» “Social and Cultural Aspects of
European Studies”(SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR.