Сьогодні зростає розуміння необхідності сприяти європейській інтеграції та дослідженням ЄС більш захоплено та широко; а також будувати мережі з колегами в Україні та за кордоном. Тому само собою зрозуміло, що основна мета проекту надзвичайно актуальна для України.

Для глибокого викладання в дослідженнях Європейського Союзу, втіленого в офіційній програмі вищого навчального закладу в ЄС, і є основою для майбутніх полюсів європейських знань, особливо в країнах-партнерах, ми:

  • навчати студентів, які не вивчають спеціально європейські проблеми (управління, інклюзивна педагогіка, управління сільським господарством тощо), залучати молоде покоління дослідників.
  • провести спільні веб-конференції та або круглий стіл для освітян з України та ЄС (Італія, Бельгія та ін.), Які дадуть змогу українським освітянам та менеджерам освіти отримати професійний досвід у галузі соціальних інновацій в освіті (солідарність, інклюзія , освіта на базі громади та цінність для збагачення вищої педагогічної системи в Україні та відповідно громадянського суспільства. Також внутрішні експерти з ЄС (Італія) проведуть вебінар на тему європейської освітньої політики у сфері соціальних інновацій та інклюзії. допоможе поділитися досвідом Італії щодо функціонування у впровадженні європейських принципів та стандартів інклюзії та загальних цінностей у системі вищої освіти.

Проект також включає навчальні візити викладачів до ЄС з метою підвищення їх обізнаності щодо досліджень європейської політики, зокрема, політики в галузі освіти. Це стане основою для глибшого розуміння європейських цінностей, вдосконалення розроблених модулів кафедри, отримання відповідної та достовірної інформації про розвиток ЄС та інших питань, розкритих у модулях кафедри. Крім того, дії кафедри допоможуть отримати передовий досвід, отримати користь від обміну ідеями з внутрішніми та зовнішніми європейськими експертами в рамках проекту та дадуть їм змогу сформулювати відповідні рекомендації для України.

Надати поглиблене викладання з питань Європейського Союзу майбутнім професіоналам у сферах, які користуються все більшим попитом на ринку праці – Ми викладатимемо теми з питань соціальної згуртованості та інклюзії ЄС, європейських цінностей, поперечних компетенцій та громадянської освіти для студентів освітньо-управлінські напрями навчання. Ці модулі допоможуть краще зрозуміти практики ЄС не лише майбутнім вчителям, а й вчителям-практикам середніх та початкових шкіл, їх кращому пристосуванню до вимог реформ в українській освіті (проект “Нова українська школа” за особистої підтримки Міністерства освіти і науки Деякі семінари відбудуться в Інституті навчання довготривалого життя НДПУ для державних службовців в рамках курсів соціальних інновацій для їх успішної участі у сталому розвитку громадянського суспільства. Забезпечені дистанційні курси дадуть можливість розширити модулі кафедри для більшої аудиторії студентів – особливо тих, хто працює та хоче отримати другу ступінь. Таким чином дистанційний курс сприятиме розвитку ширшого інтересу до вивчення принципів та цінностей ЄС, політики ЄС. Викладене вище викладання Питання ЄС, актуальні для всіх видів випускників та інших категорій учнів у їх професійному житті.

Лекції, семінари та заходи мають на меті надати практичні знання та навички для студентів, які будуть краще підготовлені у своєму професійному житті до зростаючого попиту на ринку праці – поперечні компетенції («навички XXI століття»), включаючи менеджерів, державних службовців, соціальних працівників , викладачі та інші щодо: застосування принципів консолідації, аналізу законодавства, розробки рекомендацій, вирішення конфліктних ситуацій, міжкультурного спілкування, роботи в дусі солідарності, колективної роботи, захисту прав людини, розвитку відносин між Україною та ЄС, інтеграції мігранти, стратегічне планування, ефективне прийняття рішень, обґрунтування власних позицій. Круглий стіл об’єднає студентів різних університетів та сприятиме обміну навичками та досвідом. Навчальні візити також допомагають викладачам розвивати професійні навички студентів як результат вдосконалення модулів навчальної програми.

Курси кафедри сприятимуть дискусіям та роздумам щодо соціальних та культурних питань ЄС, включаючи розуміння концепції соціальних інновацій як сутності європейських політичних досліджень соціальних інновацій, їх методологічних та практичних принципів. Прагматичною метою проекту є дослідження та побудова українських можливостей впровадження європейського досвіду шляхом обговорення, вивчення теоретичних матеріалів та практичних інструментів.

Діяльність проекту включатиме важливі соціальні напрямки: розгляд європейських цінностей та їх реалізація в Україні